Arşiv

Sep 2014

2014-2015 Ders Yılı Doktora Seminer Dersi Öğrencileri İçin Okuma Listesi

On
by isiktac

J. Losee, Bilim Felsefesine Tarihsel Bir Giriş

Y. Işıktaç- S. Metin, Hukuk Metodolojisi

Yaşar Karayalçın, Aynur Yongalık, Hukukta Öğretim Kaynaklar Metod, Problem Çözme

Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı

Henry F. Graff, Modern Araştırmacı

Howard S. Becker, Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi

Brian Fay, Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi

C. O. Tütengül Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Metod

İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Hazırlama Yönergesi

Robert Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?