Arşiv

Sep 2014

Çağdaş Gelişme Eğilimlerinin Hukukun Kaynaklarına Yansıması Yüksek Lisans Dersi Ön Okumalar

On
by isiktac

Yasemin Işıktaç, Hukuk Yazıları I

1. Çağdaş Gelişme Eğilimlerinin Hukukun Kaynakları Kavramına Etkileri

2. Küreselleşme Hukuk İlişkisi

3. Hukuk, etik ilişkisinde yeni gelişmeler

 

Yasemin Işıktaç, Hukuk Yazıları II

1. Bir adalet sorunu olarak hukukun yorumlanması : düzen ve barışın kız kardeşi Adalet Konu

2. Tek değerleri mantık-çok değerli mantık anlayışlarının hukuka etkileri

Hukuk Metodolojisi Metin Okumaları Dersi Ön Hazırlık

On
by isiktac

1. Yasemin Işıktaç -Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi

2. Z. Gören, Türk Ve Alman Anayasa Hukukunda. Anayasa Yargibinin Sinirlari. Ve. Yürürlüğü Durdurma Kararları

3. E. Uzun, Aulıs Aarnıo’nun Hukukî Muhakeme Teorisinde Hukukî Yorumların Doğruluk Ölçütleri

4. Perelman, Hukuksal Uygulama ve Hukuk Mantığı

 

2014-2015 Ders Yılı Doktora Seminer Dersi Öğrencileri İçin Okuma Listesi

On
by isiktac

J. Losee, Bilim Felsefesine Tarihsel Bir Giriş

Y. Işıktaç- S. Metin, Hukuk Metodolojisi

Yaşar Karayalçın, Aynur Yongalık, Hukukta Öğretim Kaynaklar Metod, Problem Çözme

Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı

Henry F. Graff, Modern Araştırmacı

Howard S. Becker, Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi

Brian Fay, Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi

C. O. Tütengül Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Metod

İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Hazırlama Yönergesi

Robert Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?