Arşiv

Oct 2015

Doktora Seminer Öğrencileri İçin Ek Okuma Listesi

On
by isiktac

Robert Alexy Türkçe Kısa Kaynak Tarama

1. Altan Heper, “Alexy’nin Hukuksal Pozitivizm Eleştirisi, Hukukla Ahlak Arasındaki İlişki”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Sayı 12, 2005, ss.65-74.

2. Altan Heper, “Hukuki Argümantasyon Teorisi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Sayı 16, 2006, ss.288-302.

3. Ertuğrul Uzun, “Robert Alexy’nin Hukukî Argümantasyon Teorisinde Hukukî Tartışma Kuralları”, Legal Medenî Usûl ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2010/1, ss.13-52.

4. Ertuğrul Uzun, Akıl Tutkunu Hukuk: A. Peczenik’in Hukukî Argümantasyon Teorisi Üzerine Bir İnceleme, İstanbul, Paradigma Yayıncılık, 2010, ss.73-97.

5. Eveline T. Feteris, Hukukî Argümantasyon Temelleri: Yargı Kararlarını Gerekçelendirme Teorileri Üzerine Bir Araştırma, çev. Ertuğrul Uzun, İstanbul, Paradigma Yayıncılık, 2010, ss.155-199.