Arşiv

May 2016

Hukuk Felsefesi İdeoloji Konusu Kaynakları

On
by isiktac

Genel Olarak İdeoloji

 

Daniel Bell, İdeolojinin Sonu (Ellilerdeki Siyasi Fikirlerin Tükenişine Dair) (Sentez, 2013).

 

David McLellan, İdeoloji (Bilgi Üniversitesi, 2009).

 

Karl Mannheim, İdeoloji ve Ütopya (De Ki, 2008).

 

Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları (İthaki, 2003)

 

Michael Freeden, İdeoloji (Dost, 2013).

 

Michele Barrett, Marx’tan Foucault’ya İdeoloji (Doruk, 2004).

 

Sinan Özbek, İdeoloji Kuramları (Notos, 2011).

 

Şerif Mardin, İdeoloji (İletişim, 1999).

 

Şerif Mardin, Din ve İdeoloji (İletişim, 2008).

 

Terry Eagleton, İdeoloji (Ayrıntı, 2011).

 

Hukuk ve İdeoloji

 

Işıktaç ve Koloş, Hukuk Sosyolojisi (Bilgi, 2015) ss.170-175.

Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk ve İdeoloji Bölümü (sayfa aralığı baskı sayısına göre değişim gösterebileceği kaygısı ile belirtilmemiştir.)