Arşiv

Apr 2017

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

On
by isiktac

Hukuk felsefesi ve sosyolojisi dersinin 23 mayısta yapılacak sımavı için sorumluluk alanı aşağıdaki gibidir. Öğrencilerin dikkatine sunulur.

-Sınav 4 soru olarak yapılacaktır. İlki hukuk felsefesi sorusu olup 40 puanlıktır. Genel değerlendirici bir yorum sorusu düşünülmektedir. Konu olarak da hukuki pozitivizmin doğal hukuk karşılaştırılması verilecektir.

-Diğer sorular, Işıktaç-Koloş, hukuk sosyolojisi kitabından 3 soru olarak düzenlenmiştir. Çalışmak için aynı kitabın sayfa aralıkları olarak 1-30, 52-103 ve 203-280 belirlenmiştir. Son bölüme ilişkin soru da göç, kentleşme ve suç başlığı öncelikli alan olarak belirlenmiştir.

 

Hepinize başarılar dilerim.