Arşiv

May 2018

Hukuk Başlangıcı (Tek Numaları Öğrenciler) Final ve Bütünleme Konu Alanı

On
by isiktac

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, birinci sınıf tek numaları öğrencilerin “Hukuk Başlangıcı” dersi final ve bütünleme sınavı sorumluluk alanı, Yasemin Işıktaç, Hukuk Başlangıcı, Gözden Geçirilmiş 3. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 2015 künyeli kitabın aşağıdaki sayfa aralıkları ve başlıklarından oluşmaktadır:

Sayfa Numarası ve Başlık Aralığı 

s.17 “Giriş: Hukukun Temellendirilmesi Hukuk Ontolojisi: Hukuk Nedir Ne Değildir” başlığından – s.65 “Yakın Alanlarla Hukuk İlişkisi ve Hukukun Dalları” başlığına kadar.

s.78 “Toplumsal Norm Kategorileri ve Hukuk İlişkisi” başlığından – s.129 “Hukukun Yapısal ve İçerik Olarak Uygulanması” başlığına kadar.

s.165 “Hukukun Anlam Açısından Uygulanması” başlığından – s.199 “Hukuk Çevreleri” başlığına kadar.