Arşiv

Jun 2018

Arabuluculuk Materyali

On
by isiktac

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 02.06.2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Arabuluculuk eğitimine ilişkin olarak yönetmeliğin 32. maddesi gereğince arabulucu olacak kişilere 68 saat teorik ve 16 saat uygulamalı olmak üzere 84 saat arabuluculuk eğitimi alma yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu kapsamda, tarafımdan verilecek olan Arabuluculuk Hazırlık Aşamasına ilişkin ders materyali sisteme yüklenmiştir.

Modül 3 Arabuluculuk Sürecinin Temel İlkeleri

Modül 5.1 Arabuluculuk Aşamalarının Gözden Geçirilmesi

Modül 5.2 Arabuluculuk Aşamaları ve Amaçları

Modül 5.3 Arabuluculuk Sürecinin Planlanması ve İlkelerin Gözetilmesi

Modül 6.1 Arabuluculukta Hazırlık Aşaması

Modül 6.2 Arabuluculuk Süreci

Modül 6.3 Arabuluculuk Sürecine Davet Mektubu Hazırlamak

Modül 6.4 Taraflarla İlk Temasın Kurulması

Modül 6.5 Güvenli Bir Görüşme Ortamının Hazırlanması

Modül 6.6 Arabuluculuk Sözleşmesinin Hazırlanması

Modül 6.7 Taraflarla Arabuluculuk Öncesi İlk Görüşme

Modül 14 Arabuluculukta Etik